Waxing Treatments

Eyebrow wax

€ 10

Lip Wax

€ 9.50

Chin Wax

€ 10

Lip & Chin Wax

€ 15

Half Leg Wax

€ 20

3/4 Leg Wax

€ 28

Full Leg Wax (incl. bikini)

€ 40

Full Leg Wax (ex bikini)

€ 30

Upper Leg and Bikini

€ 32

Bikini Line Wax

€ 15

Bikini Line High Wax

€ 25

Californian wax

€ 20

Brazilian

€ 35

Holllywood

€ 55

Arm Wax

€ 20

Under Arm Wax

€ 15

Abdomen

€ 10

Male Waxing

Back Wax

€ 30

Chest Wax

€ 25

Full Back and Shoulder Wax

€ 40